آگهی استخدام کارشناس فروش جهت همکاری در شرکت بزرگ ماکان

استخدام کارشناس فروش جهت همکاری در شرکت بزرگ ماکان

1398-11-12

استخدام 5 نفر کارشناس فروش جوان و منظم جهت همکاری در شرکت بزرگ ماکان با درآمد ماهیانه 10/000/000 میلیون تومان و مزایای عالی

استخدام 5 نفر کارشناس فروش جوان و منظم جهت همکاری در شرکت بزرگ ماکان با درآمد ماهیانه 10/000/000 میلیون تومان و مزایای عالی

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی