آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر نمایندگی بیمه

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر نمایندگی بیمه

1398-11-12

استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت همکاری در دفتر نمایندگی بیمه با حقوق توافقی و مزایا بصورت نیمه وقت

استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت همکاری در دفتر نمایندگی بیمه با حقوق توافقی و مزایا بصورت نیمه وقت

مشهد فلسطین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی