آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در آژانس

استخدام منشی خانم جهت همکاری در آژانس

1398-11-14

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در آژانس برای پاسخگویی به تلفن و ثبت سرویس با محیطی منظم

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در آژانس برای پاسخگویی به تلفن و ثبت سرویس با محیطی منظم

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی