آگهی استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در یک کارخانه لوازم خانگی

استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در یک کارخانه لوازم خانگی

1398-11-12

استخدام یک نفر حسابدار خانم حرفه ای جهت همکاری در یک کارخانه لوازم خانگی با درآمد طبق وزارت کار و مزایا بصورت تمام وقت

استخدام یک نفر حسابدار خانم حرفه ای جهت همکاری در یک کارخانه لوازم خانگی با درآمد طبق وزارت کار و مزایا بصورت تمام وقت

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی