آگهی استخدام بازاریاب جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام بازاریاب جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی

1398-11-12

استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد کاری خوب

استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد کاری خوب

تهران بهجت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی