آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروش

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروش

1398-11-14

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروش با درآمد یک میلیون تومان بصورت تمام وقت

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر فروش با درآمد یک میلیون تومان بصورت تمام وقت

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی