آگهی استخدام دستیار رنگ و مش کار ماهر در آرایشگاه

استخدام دستیار رنگ و مش کار ماهر در آرایشگاه

1397-08-23

استخدام دستیار رنگ و مش کار ماهر در آرایشگاه با حقوق بالا

استخدام دستیار رنگ و مش کار ماهر در آرایشگاه با حقوق بالا

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی