آگهی استخدام مهندس معمار در شرکت خصوصی

استخدام مهندس معمار در شرکت خصوصی

1398-11-12

استخدام مهندس معمار در شرکت خصوصی با اولویت استخدام افراد بدون سابقه و مبتدی، حقوق به صورت پورسانتی

استخدام مهندس معمار در شرکت خصوصی با اولویت استخدام افراد بدون سابقه و مبتدی، حقوق به صورت پورسانتی

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی