آگهی استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در کارخانه فوم

استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در کارخانه فوم

1398-11-06

استخدام یک نفر حسابدار خانم جهت همکاری در کارخانه فوم با درآمدی رضایت بخش با سه سال تجربه کاری

استخدام یک نفر حسابدار خانم جهت همکاری در کارخانه فوم با درآمدی رضایت بخش با سه سال تجربه کاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی