آگهی استخدام حسابدار جهت همکاری در رستوران

استخدام حسابدار جهت همکاری در رستوران

1398-11-06

استخدام یک نفر حسابدار جهت همکاری در رستوران با محیطی دوستانه و درآمد خوب به صورت تمام وقت

استخدام یک نفر حسابدار جهت همکاری در رستوران با محیطی دوستانه و درآمد خوب به صورت تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی