آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

1398-11-06

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر و تمیز با حقوق عالی و محیطی منظم

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر و تمیز با حقوق عالی و محیطی منظم

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی