آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک سالن زیبایی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک سالن زیبایی

1398-11-06

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک سالن زیبایی با درآمد خوب و به صورت تمام وقت

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک سالن زیبایی با درآمد خوب و به صورت تمام وقت

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی