آگهی استخدام راننده سواری جهت کار در آژانس

استخدام راننده سواری جهت کار در آژانس

1398-11-08

استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس با محیط دوستانه و شرایط کاری و حقوق مناسب

استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس با محیط دوستانه و شرایط کاری و حقوق مناسب

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی