آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک لوازم تحریر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک لوازم تحریر

1398-11-08

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک لوازم تحریر با محیط سالم و درآمد رضایت بخش به صورت تمام وقت

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک لوازم تحریر با محیط سالم و درآمد رضایت بخش به صورت تمام وقت

کرج مصباح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی