آگهی استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر

استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر

1398-11-08

استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر تبلیغاتی اشنایی کامل با نرم افزار های فتوشاپی کورل و.... برای کار های چاپ و تبلیغات با حقوق و پاداش

استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر تبلیغاتی اشنایی کامل با نرم افزار های فتوشاپی کورل و.... برای کار های چاپ و تبلیغات با حقوق و پاداش

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی