آگهی استخدام طراح گرافیست در یک شرکت معتبر

استخدام طراح گرافیست در یک شرکت معتبر

1398-11-08

استخدام طراح گرافیست در یک شرکت معتبر اشنایی با متریال و ... طراحی لوگو و تایپوگرافی با حقوق مزایای مناسب

استخدام طراح گرافیست در یک شرکت معتبر اشنایی با متریال و ... طراحی لوگو و تایپوگرافی با حقوق مزایای مناسب

اصفهان خاقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی