آگهی استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

1398-11-05

استخدام برنامه نویس در ییک شرکت معتبر و اشنایی کامل با پایتون و اشنایی با Git . Apl و الشنایی با زبان انگلیسی توانایی بررسی تکسهای پروژه با شرایط مناسب

استخدام برنامه نویس در ییک شرکت معتبر و اشنایی کامل با پایتون و اشنایی با Git . Apl و الشنایی با زبان انگلیسی توانایی بررسی تکسهای پروژه با شرایط مناسب

شیراز ملاصدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی