آگهی استخدام راننده همراه با وانت کفی

استخدام راننده همراه با وانت کفی

1397-08-22

استخدام تعدادی راننده خوش برخورد و متاهل همراه با وانت کفی با درآمد خوب و تسهیلات مناسب

استخدام تعدادی راننده خوش برخورد و متاهل همراه با وانت کفی با درآمد خوب و تسهیلات مناسب

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی