آگهی استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

1398-11-05

استخدام برنامه نویس در یک شرکت نرم افزاری و اشنایی کامل با انواع نرم انفزار ها ورد پرس وب و ... و ذاشتن مهارت کافی و حقوق بستگی به انجام توانایی و عملکرد

استخدام برنامه نویس در یک شرکت نرم افزاری و اشنایی کامل با انواع نرم انفزار ها ورد پرس وب و ... و ذاشتن مهارت کافی و حقوق بستگی به انجام توانایی و عملکرد

مشهد سید رضی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی