آگهی استخدام پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا

استخدام پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا

1398-11-05

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا با محیط آرام و شرایط کاری مناسب

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا با محیط آرام و شرایط کاری مناسب

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی