آگهی استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در شرکت مهندسی یلدا

استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در شرکت مهندسی یلدا

1397-07-07

استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در شرکت مهندسی یلدا رزومه خود را به شماره تلگرام و یا ایمیل زیر ارسال نمایید: 09136546351 cv@yaldacms.ir

استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در شرکت مهندسی یلدا رزومه خود را به شماره تلگرام و یا ایمیل زیر ارسال نمایید: 09136546351 cv@yaldacms.ir

اصفهان شیخ صدوقی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی