آگهی استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

1398-11-05

استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر و اشنایی با تمام نرم افزار های بر نامه نویس و اشنایی با #c و sql اشنایی با dnn

استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر و اشنایی با تمام نرم افزار های بر نامه نویس و اشنایی با #c و sql اشنایی با dnn

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی