آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

1398-11-05

استخدام یک نفر منشی خانم جهت کار در یک شرکت با محیط آرام و درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت کار در یک شرکت با محیط آرام و درآمد خوب

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی