آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در مطبی شیک

استخدام دستیار دندانپزشک در مطبی شیک

1397-08-23

استخدام دستیار دندانپزشک در مطبی شیک شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 تا 21 پنج شنبه ها یک هفته در میان از 9 تا 18 بیمه حقوق: یک میلیون و هشتصد

استخدام دستیار دندانپزشک در مطبی شیک شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 تا 21 پنج شنبه ها یک هفته در میان از 9 تا 18 بیمه حقوق: یک میلیون و هشتصد

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی