آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

1398-11-03

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با درآمدی رضایت بخش

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با درآمدی رضایت بخش

تهران باقرخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی