آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

1398-11-03

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر با محیط دوستانه و درآمد مناسب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر با محیط دوستانه و درآمد مناسب

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی