آگهی استخدام گرافیست

استخدام گرافیست

1398-11-05

استخدام گرافیست درشرکت معتبر کلینیک زیبایی برای انجام طراحی پست های اینستاگرام و کارهای گرافیکی باشرایط مناسب

استخدام گرافیست درشرکت معتبر کلینیک زیبایی برای انجام طراحی پست های اینستاگرام و کارهای گرافیکی باشرایط مناسب

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی