آگهی استخدام بازاریاب خانم و آقا جهت فعالیت در زمینه فروش مواد غذایی

استخدام بازاریاب خانم و آقا جهت فعالیت در زمینه فروش مواد غذایی

1398-11-02

استخدام تعدادی نیروی بازاریاب خانم و آقا جهت فعالیت در زمینه فروش مواد غذایی با شرایط کاری رضایت بخش

استخدام تعدادی نیروی بازاریاب خانم و آقا جهت فعالیت در زمینه فروش مواد غذایی با شرایط کاری رضایت بخش

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی