آگهی استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی

استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی

1398-11-01

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی با زنگ خور خوب و محیطی صمیمی

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی با زنگ خور خوب و محیطی صمیمی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی