آگهی استخدام بازاریاب جهت همکاری در زمینه فروش

استخدام بازاریاب جهت همکاری در زمینه فروش

1398-11-02

استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری در زمینه معرفی کالای ساختمانی با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری در زمینه معرفی کالای ساختمانی با درآمدی رضایت بخش

مشهد ابوطالب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی