آگهی استخدام منشی جهت همکاری در دفتر پخش

استخدام منشی جهت همکاری در دفتر پخش

1398-11-01

استخدام یک نفر منشی جهت همکاری در دفتر پخش با شرایط کاری مناسب

استخدام یک نفر منشی جهت همکاری در دفتر پخش با شرایط کاری مناسب

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی