آگهی استخدام پیک موتوری جهت همکاری در کترینگ آشپزخانه

استخدام پیک موتوری جهت همکاری در کترینگ آشپزخانه

1398-11-01

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در کترینگ آشپزخانه با درآمد خوب

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در کترینگ آشپزخانه با درآمد خوب

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی