آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-10-30

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود.برای افراد خوش بیان - منظم و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود.برای افراد خوش بیان - منظم و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی