آگهی استخدام گوینده در مجموعه معتبر

استخدام گوینده در مجموعه معتبر

1398-10-30

استخدام گوینده در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود. شرایط خوب برای افراد خوش بیان - فعال و علاقمند به کار

استخدام گوینده در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود. شرایط خوب برای افراد خوش بیان - فعال و علاقمند به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی