آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری

استخدام منشی خانم جهت همکاری

1398-10-30

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری با شرایط کاری مناسب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری با شرایط کاری مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی