آگهی استخدام عکاس در آتلیه

استخدام عکاس در آتلیه

1398-10-29

استخدام عکاس در موسسه معتبر جهت ارتقا سطح خدمات خود. افراد خلاق - خوش بیان و آشنا به ادیت عکس ها تماس بگیرند

استخدام عکاس در موسسه معتبر جهت ارتقا سطح خدمات خود. افراد خلاق - خوش بیان و آشنا به ادیت عکس ها تماس بگیرند

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی