آگهی استخدام راننده با پیکان وانت جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی

استخدام راننده با پیکان وانت جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی

1398-10-28

استخدام یک نفر راننده با پیکان وانت جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی با درآمد عالی

استخدام یک نفر راننده با پیکان وانت جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی با درآمد عالی

کرج هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی