آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1398-10-28

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر به صورت تمام وقت برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به امور بازاریابی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر به صورت تمام وقت برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به امور بازاریابی

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی