آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

1398-10-28

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود.مناسب افراد آشنا به کار با دوربین و دارای اطلاعات کاری بالا

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود.مناسب افراد آشنا به کار با دوربین و دارای اطلاعات کاری بالا

تهران گاندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی