آگهی استخدام عکاس در آتلیه عکاسی

استخدام عکاس در آتلیه عکاسی

1398-10-28

استخدام عکاس در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود . محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها

استخدام عکاس در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود . محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی