آگهی استخدام بازیگر در گروه فعال

استخدام بازیگر در گروه فعال

1398-10-26

استخدام بازیگر در گروه فعال با شرایط خوب و آموزش های تخصصی در صورت نیاز برای افراد علاقمند به فعالیت در این زمینه

استخدام بازیگر در گروه فعال با شرایط خوب و آموزش های تخصصی در صورت نیاز برای افراد علاقمند به فعالیت در این زمینه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی