آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در گروه صنعتی اکسون

استخدام منشی خانم جهت همکاری در گروه صنعتی اکسون

1398-10-26

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در گروه صنعتی اکسون با درآمد عالی

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در گروه صنعتی اکسون با درآمد عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی