آگهی استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر بازرگانی

استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر بازرگانی

1398-10-26

استخدام تعدادی کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر بازرگانی با مزایای خوب

استخدام تعدادی کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر بازرگانی با مزایای خوب

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی