آگهی استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

1398-10-25

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی .درآمد خوب برای افراد خلاق و آشنا به دیزاین طرح ها برای پوشش اسلامی

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی .درآمد خوب برای افراد خلاق و آشنا به دیزاین طرح ها برای پوشش اسلامی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی