آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

1398-10-25

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد با سلیقه - فعال و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد با سلیقه - فعال و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران دروس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی