درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1398-10-23

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر.مناسب افراد خوش بیان - فعال و دارای تجربه کاری کافی در این زمینه

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر.مناسب افراد خوش بیان - فعال و دارای تجربه کاری کافی در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی