آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-10-23

استخدام تدوینگر در موسسه هنری . موقعیت کاری مناسب برای افراد آشنا به برنامه های تخصصی برای ادیت عکس و فیلم ها

استخدام تدوینگر در موسسه هنری . موقعیت کاری مناسب برای افراد آشنا به برنامه های تخصصی برای ادیت عکس و فیلم ها

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی