درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازیگر در موسسه معتبر

استخدام بازیگر در موسسه معتبر

1398-10-23

استخدام بازیگر در موسسه معتبر جهت رشد مجموعه خود بدون هزینه استارت برای افراد خوش بیان و علاقمند به کار

استخدام بازیگر در موسسه معتبر جهت رشد مجموعه خود بدون هزینه استارت برای افراد خوش بیان و علاقمند به کار

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی