درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-10-23

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد دارای ظاهر مناسب کاری و دارای تجربه در این زمینه

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد دارای ظاهر مناسب کاری و دارای تجربه در این زمینه

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی