درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-10-23

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت ساخت فیلم . موقعیت کاری خوب برای افراد جوان - خوش رو و آشنا به کار

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت ساخت فیلم . موقعیت کاری خوب برای افراد جوان - خوش رو و آشنا به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی